Watersystemen en Technologie

Duurzame inrichting en beheer van de waterketen staan centraal bij de kennisgroep Watersystemen en Technologie. De waterketen bestaat uit:
  • Drinkwatervoorziening (winning, zuivering en distributie);
  • Inzameling, transport en zuivering van afvalwater (kortheidshalve ook wel de ‘afvalwaterketen’ genoemd);
  • De omliggende watersystemen (grond- en oppervlaktewater, bodem en ecosysteem).
 

Een goede invulling van de missie verlangt de juiste balans tussen vakspecialismen enerzijds en een integrale aanpak anderzijds. Deze balans wordt nagestreefd door de 6 teams van de kennisgroep. Vanzelfsprekend werken de teams nauw samen met de andere kennisgroepen.

Het onderzoek in de kennisgroep varieert van vergelijkende studies, modelleren van processen en optimalisatie van bestaande technieken tot het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Onderzoek in de vorm van pilots – in de proefhal danwel in situ – is cruciaal in de aanpak van de kennisgroep. Pilot-opstellingen worden in eigen beheer door het team Installatiebouw ontworpen en gebouwd.

Meer over de vijf onderzoeksteams:

 


Contact

Jos Boere
Jos Boere

Manager Watersystemen en Technologie
Plv. Directeur
030 60 69 613
jos.boere@kwrwater.nl

Downloads

Folder Watertechnologie 


Klik hier 
voor de Folder Watertechnologen in actie.

Login

 

Username Password
Remember me