Disclaimer

KWR betracht grote zorgvuldigheid om de juistheid van de informatie op haar websites te waarborgen. De websites zijn echter uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. KWR aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en toepasselijkheid ervan, en het gebruik ervan is voor uw eigen risico. De KWR websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere, niet door KWR gecontroleerde websites. KWR is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, toepasbaarheid en beschikbaarheid van deze websites.

KWR is niet aansprakelijk ten aanzien van enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de werking van de KWR websites of het gebruik van informatie op de KWR websites. Op de KWR websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien de Engelse versie van deze tekst tot andere interpretaties leidt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Login

 

Username Password
Remember me