Over KWR

Water en de watercyclus – alle manieren waarop mensen water gebruiken en terugvoeren naar het watersysteem - zijn essentieel voor alle leven op aarde. Een teveel aan water of juist een gebrek aan water van voldoende kwaliteit kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en milieu. Hoogwaardige, op maat gemaakte kennis is nodig om de watercyclus optimaal in te richten en te beheren. Zo kan onze maatschappij voorzien in twee primaire levensbehoeften van de mens: gezond en veilig drinkwater en een omgeving die niet wordt vervuild door afval(water).

Aanpak

KWR Watercycle Research Institute helpt de samenleving om de watercyclus optimaal in te richten en te beheren door:

  • kennis te creëren via hoogwaardige research;
  • bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij;
  • maatschappelijke innovatie te bevorderen met de beste beschikbare kennis.

Opdrachtgevers en expertise

De bijna 170 medewerkers van KWR Watercycle Research Institute ontwikkelen en ontsluiten relevante kennis voor alle organisaties in de watercyclus, nationaal en internationaal: drinkwaterbedrijven, waterschappen, overheden en industrie.

Bedrijfsfilm


Brochures

Bekijk hier het Jaarverslag

Contact

Mireille Henst
Mireille Henst

Directiesecretaris
KAM-manager
030 60 69 747
mireille.henst@kwrwater.nl

Login

 

Username Password
Remember me