Organisatie

De wetenschappelijke medewerkers van KWR Watercycle Research Institute werken samen in teams verdeeld over drie kennisgroepen en worden ondersteund door stafdiensten. Een overzicht van de structuur van KWR vindt u in dit organogram.

KWR is eigendom van de aandeelhouders van KWH Water B.V., de Nederlandse waterbedrijven.
Het dagelijks bestuur van KWR is in handen van het Managementteam (MT).
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken binnen KWR Watercycle Research Institute. Inspraak en zeggenschap van het personeel verloopt via de Ondernemingsraad.

KWR hanteert bij zakelijke transacties specifieke leverings- en inkoopvoorwaarden.


Contact

Mireille Henst
Mireille Henst

Directiesecretaris
KAM-manager
030 60 69 747
mireille.henst@kwrwater.nl

Login

 

Username Password
Remember me