Onderzoek

KWR-medewerkers opereren op het snijvlak van samenleving, watersector en wetenschap. In nauwe samenwerking met hun opdrachtgevers uit de praktijk formuleren zij relevante wetenschappelijke onderzoeksvragen, voeren zij onderzoek uit en vertalen zij de wetenschappelijke resultaten naar bruikbare praktijkoplossingen. Dankzij deze werkwijze worden de oplossingen van KWR ook daadwerkelijk gebruikt om de watersector innovatiever, effectiever, duurzamer en efficiënter te maken.

Opdrachtgevers

KWR doet onderzoek voor individuele opdrachtgevers, zoals waterbedrijven, waterschappen, industriële bedrijven, natuurbeheerders en –beschermers en andere publieke organisaties en overheden.

Collectief onderzoek

Naast onderzoek voor individuele opdrachtgevers voert KWR onderzoeks(programma’s) uit voor groepen opdrachtgevers met vergelijkbare onderzoeksvragen. De bundeling van kennis en middelen die daarbij ontstaat, vergroot voor alle betrokken partijen het rendement op onderzoek. Ook bij deze collectieve programma’s zijn alle opdrachtgevers nauw betrokken, zodat onderzoeksresultaten snel hun weg vinden naar de brede praktijk van de watercyclus.
Collectieve onderzoeksprogramma’s bij KWR:

  • BTO, bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven;
  • DPW, voor de Nederlandse duinwaterbedrijven;
  • OPIW, voor industriële partijen.

Funderend onderzoek

De wetenschappers van KWR voeren daarnaast een eigen funderend onderzoeksprogramma uit: innovatieve onderzoeksproject die zijn gericht op de lange termijn. Dit onderzoeksprogramma vormt een belangrijke voedingsbodem voor de toegepaste onderzoeksprogramma’s.


Contact

Gertjan Medema
Gertjan Medema

Chief Science Officer
030 60 69 653
gertjan.medema@kwrwater.nl

Login

 

Username Password
Remember me