Nieuws

Rioolonderzoek is beleidsinstrument voor gemeente

(15-06-2016) In opdracht van acht gemeentes in de provincie Utrecht onderzocht KWR het vóórkomen van verdovende middelen in het rioolwater. In alle gemeentes wordt amfetamine (speed), MDMA (ecstacy), cocaïne en cannabis gebruikt. Het is de eerste keer in Nederland dat gemeenten gezamenlijk in regionaal verband het drugsgebruik op deze manier laten meten. Het levert objectief vergelijkingsmateriaal voor het maken van beleid.

 
Freshkeeper wint Implementatieprijs van collectief onderzoek drinkwaterbedrijven BTO

(09-06-2016) 9 juni 2016 - Vandaag is tijdens het BTO Congres de eerste BTO Implementatieprijs uitgereikt aan Ate Oosterhof van Vitens en Klaasjan Raat van KWR. Zij stonden aan de basis van de Freshkeeper, de slimme waterput die in verziltende gebieden zorgt dat goed zoet grondwater kan blijven worden gewonnen, terwijl het brakke water door de put juist dieper in de bodem wordt gebracht. Vitens zet deze slimme waterwinput in bij de strijd tegen verzilting, maar er is wereldwijd behoefte aan en belangstelling voor dit concept. “Het Freshkeeper concept is een combinatie van verschillende disciplines. Het is baanbrekend en zorgt voor veel externe exposure. Vanuit een pilot is de techniek verder ontwikkeld en opgeschaald naar full-scale toepassing, waarvoor ook internationaal veel belangstelling bestaat”, oordeelde de jury, die bestond uit Lianne van Oord (WML), Ad de Waal Malefijt (Dunea) en Gertjan Medema en Anne Mathilde Hummelen van KWR.

 
Europees project AquaNES benut synergie van natuur en techniek bij de aanpak van watervraagstukken

(09-06-2016) Op 7 juni is het Europese project AquaNES van start gegaan met een bijeenkomst van het 30 partners tellende consortium bij coördinator FHNW in Basel. AquaNES wil laten zien dat slimme combinaties van natuur en techniek goedkope en duurzame oplossingen bieden voor veel watervraagstukken. KWR is één van de initiatiefnemers van het project en lid van het coördinatieteam.

 
Webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” NU online

(07-06-2016) De website Waterwinst presenteert bouwstenen voor en voorbeelden van functiecombinaties van drinkwaterwinning en ander landgebruik: natuur, landbouw, stedelijk gebied, recreatie, waterberging en meer. Deze informatie helpt en inspireert bij het zoeken naar mogelijkheden om samen te werken binnen het bodem- en watersysteem en zo de verschillende functies die het landschap biedt zo goed mogelijk te laten samengaan. KWR heeft de website in opdracht van de Nederlandse waterbedrijven opgezet om te illustreren hoe samenwerking tussen verschillende gebiedspartners tot mooie resultaten kan leiden, hun de gelegenheid te geven onderling kennis te delen en meer inzicht te krijgen in elkaars belangen en drijfveren.

 
Nederlandse steden opnieuw in top 5 drugsgebruik

(31-05-2016) Voor de vijfde keer op rij is in 2015 een Europese studie gedaan naar drugs in rioolwater om geografische verschillen en tijdtrends in drugsgebruik van stadsbewoners op te sporen. Het Europese Agentschap voor verdovende middelen - EMCDDA in Lissabon - publiceert vandaag het European Drug Report 2016 met nieuwe resultaten van metingen van cocaïne, amfetamine, ecstasy, methamfetamine en cannabis. Nederland staat voor amfetaminegebruik opnieuw in de top 5 van de ruim 67 Europese steden die aan het onderzoek meededen. Pim de Voogt (KWR en UvA) en Erik Emke (KWR) analyseerden het rioolwater van de Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

 
Workshop over Groundwater Monitor in Flanders

(30-05-2016) Met VITO in Antwerpen als gastheer organiseerde Jos von Asmuth (KWR) een tweede workshop over het instrument de Groundwater Monitor voor Watershare-leden VITO, VLM en De Watergroep in Vlaanderen of Vlaams sprekend België. Hoewel de workshop in april was gericht op de introductie van het instrument bij KWB en CTM, presenteerden ook deelnemers van de workshop in Antwerpen die al bekend waren met het instrument hun eigen toepassingen.

 
Japan Water Research Center nieuwste lid van Watershare

(23-05-2016) De president van Japan Water Research Center JWRC, prof. dr. Shinichiro Ohgaki, en KWR-directeur Wim van Vierssen hebben hun handtekening gezet onder de toetreding van JWRC tot Watershare. Het JWRC is een non-profit research organisatie gericht op de Japanse drinkwatervoorziening. Professor Ohgaki ziet in Watershare onder meer mogelijkheden om te komen tot een betere integratie van gefragmenteerde kennis, technologie en systemen, waarmee de watersector beter het hoofd kan bieden aan de klimaatverandering, natuurrampen en andere uitdagingen.

 
Victoria en KWR bespreken herziening waterdistributiesystemen

(23-05-2016) Raúl Mejorada en Blanca Larios, directieleden van Watershare partner Victoria (Mexico), bezochten KWR en waterbedrijf Oasen om de mogelijkheden te bespreken het ontwerp van waterdistributiesystemen in Mexico te verbeteren. In veel regio’s in Mexico zijn de distributiesystemen geïsoleerd en sterk overgedimensioneerd. Dit leidt tot onnodig hoge kosten, een laag niveau van betrouwbaarheid en verminderde kwaliteit van het kraanwater.

 
BNA Gebouw van het Jaar: KWR meest stimulerende omgeving van Nederland

(20-05-2016) Ons nieuwe KWR-gebouw is uitgeroepen tot meest stimulerende omgeving in het kader van de ‘Beste Gebouw van het Jaar’-prijs van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dat heeft de vakjury bekendgemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 19 mei in de nieuwe A’DAM-toren. “Een prachtig gebouw, prettig om te verblijven, rustig en transparant – je waant je bijna buiten”, aldus de jury. KWR-directeur Wim van Vierssen: “De prijs laat zien dat we erin zijn geslaagd om een gebouw neer te zetten waarin mensen graag willen werken”.

 
KWR toont gouverneur Michigan zelfreinigend leidingnet

(09-05-2016) Op de laatste dag van zijn handelsmissie naar Europa bezocht de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan, Rick Snyder, KWR in verband met de drinkwaterproblematiek in de stad Flint. De stad heeft sinds vorig jaar te kampen met loodafgifte in het leidingnet. Principal scientist Jan Vreeburg brak een lans voor een ‘zelfreinigend waterleidingnetwerk’ als goedkoper en betrouwbaarder alternatief voor het bestaande netwerk.

 
Zoet in zout: Koen Zuurbier promoveert op verbetering terugwinning ondergrondse opslag zoet water (ASR)

(09-05-2016) Op 10 mei 2016 promoveert Koen Zuurbier aan de TU Delft op zijn onderzoek naar tijdelijke opslag van zoetwateroverschotten in de ondergrond, zodat het later kan worden teruggewonnen en gebruikt bij droogte. Deze techniek draagt bij aan een duurzame zoetwatervoorziening en wordt internationaal aangeduid als aquifer storage and recovery of ‘ASR’. In Nederland, maar ook in andere kustgebieden, valt de terugwinning bij ASR vaak tegen omdat het lichtere zoetwater “opdrijft” in het zoutere grondwater. Zuurbier heeft in zijn onderzoek laten zien dat én hoe het wel mogelijk is om het met ASR opgeslagen zoetwater grotendeels terug te winnen in dergelijke verziltende kustgebieden, waar hergebruik van zoetwater zo hard nodig is.

 
Effectief geneesmiddelen uit afvalwater verwijderen

(03-05-2016) Afvalwater bevat steeds meer geneesmiddelen die lastig te verwijderen zijn in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Deze ontwikkeling vraagt om nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen.

 
Pim de Voogt lid van het Scientific Committee for Health, Environmental and Emerging Risks

(02-05-2016) Pim de Voogt is eind vorige week in Luxemburg samen met 16 andere wetenschappers geïnstalleerd als lid van de Scientific Committee for Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER).SCHEER is een adviesorgaan van de Europese Commissie, voortgekomen uit de samenvoeging van twee tot dusver opererende commissies SCHER en SCHENIR.

 
Surinaamse MBA-studenten op bezoek bij Reststoffenunie en KWR

(26-04-2016) Op 26 april waren bij de Reststoffenunie en KWR 11 studenten en twee begeleiders te gast van het MBA Innovation & Technology van het Surinaamse opleidingsinstituut Polytechnic College (PTC) in Paramaribo. Dit masterprogramma van 18 maanden focust onder meer op verandermanagement en circulaire economie.

 
Vlaamse De Watergroep toegetreden tot collectief onderzoek voor de waterbedrijven BTO

(25-04-2016) Op donderdag 21 april hebben vertegenwoordigers van de 10 Nederlandse waterbedrijven, VEWIN, KWR en het Vlaamse waterbedrijf De Watergroep hun handtekening gezet onder de toetredingsovereenkomst waarmee De Watergroep per 1 mei deelnemer wordt aan het huidige BTO-contract. Tijdens het komende BTO-congres op 9 juni zullen de participanten feestelijk aandacht besteden aan deze grensoverschrijdende uitbreiding van het collectieve onderzoek. Vertegenwoordigers van De Watergroep gaan deel uitmaken van de aansturingsstructuur van het BTO, waaronder de verschillende themagroepen. De Watergroep is ook betrokken bij het kwartiermaken voor het onderzoekprogramma voor 2018 en verder.

 
KWR zoekt Amsterdamse burgers voor onderzoek naar drinkwater

(25-04-2016) In de praktijkproef ‘De Versheid van Water’ doen burgers voor het eerst mee als onderzoeker aan een wetenschappelijk onderzoek naar drinkwater. Vijftig Amsterdammers gaan thuis monsters nemen van hun drinkwater. Met deze proef wil KWR de microbiologische diversiteit van water in kaart brengen. Ook kijken de KWR-onderzoekers wat burgers vinden van zo’n ‘Citizen Science’ project. Geïnteresseerde inwoners van Amsterdam kunnen zich via Facebook aanmelden voor de proef.

 
GWRC onder de indruk van watersectoronderzoek in Nederland

(18-04-2016) Nederland loopt voorop als het gaat om onderzoek en innovatie in de watersector. Dat was de reactie van de Global Water Research Coalition GWRC tijdens hun bezoek aan Nederland eind vorige week. De GWRC is een samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen op het gebied van de waterketen uit de VS, UK, Duitsland, Frankrijk, Canada, Singapore, Australië, Zuid-Afrika en Nederland (http://www.globalwaterresearchcoalition.net). De GWRC was in Nederland voor de halfjaarlijkse bestuursvergadering. STOWA (www.stowa.nl) en KWR zijn lid van de GWRC en traden op als gastheer. Onderdeel van het programma waren een workshop over water in de circulaire economie en een veldbezoek aan het Westland, waar de ondergrondse waterberging in het kassengebied als onderdeel van integraal waterbeheer in dit gebied werd getoond.

 
Horizon 2020 project SUBSOL lanceert officiële website

(12-04-2016) In oktober vorig jaar startte bij KWR het Europese project SUBSOL, dat nieuwe ondergrondse concepten voor grondwatermanagement naar de markt wil brengen om op die manier de levering van zoet water in kustgebieden te verbeteren. Het consortium achter SUBSOL heeft nu een nieuwe website gelanceerd: subsol.org. Deze website informeert over de voortgang van het project door middel van nieuwsberichten, achtergrondverhalen en resultaatverslagen, die zowel op de computer als op tablet of smartphone te lezen zijn.

 
Willem Koerselmanprijs 2015 naar Cornelissen en Roest

(12-04-2016) Emile Cornelissen en Kees Roest hebben de Willem Koerselmanprijs 2015 gewonnen voor het artikel Forward osmosis for application in wastewater treatment: A review, dat in 2014 is verschenen in Water Research. Eerste auteur Kerusha Lutchmiah was tijdens het schrijven promovendus aan de TU Delft en deed bij KWR onderzoek naar Sewer Mining: decentraal hoogwaardig industriewater ‘oogsten’ uit rioolwater of andere afvalwaterstromen. Zij werd begeleid door Roest en Cornelissen van KWR. Het reviewartikel is inmiddels 53 keer geciteerd, waarvan 38 keer in 2014.

 
Gecombineerde analyse van water- en open data is een nuttige aanvulling op fysisch onderzoek

(05-04-2016) Binnen het thema ‘Smart Water Systems’ van TKI Watertechnologie heeft drinkwaterbedrijf Brabant Water met hulp van drie kennispartners data van diverse bronnen en parameters slim gecombineerd met big data-technieken. Het project DiAMANT-Water laat zien dat datagedreven analyses een nuttige aanvulling zijn op het onderzoek naar fysische processen: twee uitgewerkte casussen lieten onder meer zien dat bruin water correleert met temperatuur, geluidsklachten over watermeters met het bouwjaar van de woning en storingen in cementhoudende leidingen met grote drukverschillen over de dag. Er is echter geen kant-en-klaar recept: voor Knowledge Discovery in Databases (KDD) is in elke case maatwerk nodig.

 
KWR gebouw 1 van 8 genomineerden voor ‘BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016’

(01-04-2016) 125 inzendingen bekeek de jury, waaruit 8 kanshebbers werden geselecteerd voor de prijs voor het ‘BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016’. Ons gebouw, ontworpen door cepezed, is een van de twee genomineerden in de categorie Stimulerende Omgevingen. De prijs wordt op 19 mei tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Amsterdamse Tolhuistuin uitgereikt door de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

 
KWR zet ‘water in de circulaire stad’ centraal op Aqua Nederland Vakbeurs

(31-03-2016) De circulaire stad vormde dit jaar het thema van de KWR-stand op de Aqua Nederland Vakbeurs. De wereld verstedelijkt in hoog tempo zodat veel toekomstige transitieprocessen zullen plaatsvinden in een stedelijke setting. In de circulaire stad is water een verbindende factor: drinkwater, riolering, afvalwater, energie, transport, natuur en mensen.

 
Water4India: KWR introduceert nieuwe methoden voor monstername en analyse in India

(29-03-2016) Van 5 tot 15 maart zijn drie analisten van KWR in India geweest om bij te dragen aan het EU-project Water4India, dat zich richt op een betere watervoorziening op het Indiase platteland. Twee van hen bemonsterden een pilot-waterzuivering van het bedrijf AMIAD met de Hemoflow-methode.

 
Bavaria zet met hulp van KWR vernieuwende stap in hergebruik proceswater

(24-03-2016) Op 23 maart 2016 heeft Bavaria een nieuwe vijzel in gebruik genomen. Met deze vijzel wordt gezuiverd proceswater van de brouwerij teruggebracht naar de directe omgeving, zodat de boeren die daar gevestigd zijn gebruik kunnen maken van het water. De vijzel is tot stand gekomen met hulp van Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Laarbeek, Waterschap en ZLTO en maakt onderdeel uit van het project Boer Bier Water.

 
DESSIN: hoe kunnen we het ecosysteem duurzaam inzetten om waterproblemen op te lossen?

(18-03-2016) Voor veel van de “water”-problemen waarvoor we staan, zoals watertekorten en slechte waterkwaliteit, kan het ecosysteem oplossingen bieden. De uitdaging is om daarbij het ecosysteem duurzaam in te zetten en indien mogelijk juist beter te maken in plaats van aan te tasten. Die afweging is lastig. Het door de EU gefinancierde onderzoeksproject DESSIN richt zich op het ontwikkelen van een afwegingskader dat de betrokken bedrijven en verantwoordelijke instanties helpt om bij de inzet van “ecosysteemdiensten” de juiste, duurzame maatregelen te kiezen, bijvoorbeeld voor zuivering van verontreinigd water of door extra zoet water te leveren dat tekorten in de landbouw of in het stedelijk gebied kan compenseren.  

 
Regiobijeenkomsten Samenwerken aan assetmanagement

(11-03-2016) Samenwerken betekent vooral kennis delen en elkaar vertrouwen. En ook voor assetmanagement geldt dat dit uiteindelijk mensenwerk is, waarvoor ICT en data belangrijk, maar slechts ondersteunend zijn. Dat waren de conclusies van dagvoorzitter Jelle Roorda (Vewin & Evides) van de eerste van twee interactieve workshops over samenwerken aan assetmanagement in de waterketen, op 10 maart bij Oasen in Gouda. De tweede regiobijeenkomst is op 24 maart bij Vitens in Zwolle.

 
KWR nieuwe partner van Samen voor Nieuwegein

(11-03-2016) KWR is zilveren partner van Samen voor Nieuwegein, intermediair tussen bedrijfsleven en samenleving in de vestigingsplaats van het onderzoeksinstituut. KWR is – mede door de kernactiviteit wateronderzoek – een maatschappelijk betrokken organisatie. Via de deelname aan Samen voor Nieuwegein wil KWR die betrokkenheid omzetten in concrete activiteiten.

 
KWR zet water in de Circulaire Stad centraal op de Aqua Nederland Vakbeurs

(09-03-2016) Bezoek 15, 16 en 17 maart dé inspiratiebron voor de gehele waterbranche: de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem. De nieuwste innovaties en producten op het gebied van waterbehandeling, management en technologie komen aan bod tijdens deze 10e editie. De vakbeurs die de waterprofessional niet mag missen! De KWR-stand (nummer 139) heeft dit jaar als thema ‘Water in de Circulaire Stad’. Noteert u alvast de datum en ons standnummer; u bent van harte welkom.

 
Vispopulaties, vistrek en waterkwaliteit monitoren via environmental DNA

(02-03-2016) Dit voorjaar start onderzoek naar een innovatieve manier om via ‘vis-DNA’ in het water te monitoren hoeveel en welke soorten vis zich in beken en rivieren bevinden. Op verschillende testlocaties bij de waterschappen Roer & Overmaas, Aa en Maas en Brabantse Delta worden watermonsters genomen waaruit environmental DNA (eDNA) wordt geïsoleerd en geïdentificeerd. Dit eDNA is onder meer afkomstig van slijm en feces van vissen.

 
Nieuwe DNA-analysemethode helpt biologische fosfaatverwijdering te optimaliseren

(01-03-2016) Royal HaskoningDHV en KWR hebben binnen het thema Smart Water Systems van TKI Watertechnologie een kwantitatieve DNA-methode (qPCR-methode) ontwikkeld waarmee de identiteit en hoeveelheid kan worden bepaald van bacteriën die in staat zijn om fosfaat uit afvalwater op te nemen. Met deze nieuwe analysemethode is het mogelijk de biologische fosfaatverwijdering uit afvalwater beter te monitoren en verder te optimaliseren, zodat afvalwater met lage hoeveelheden fosfaat kan worden geloosd.

 
WHO beoordeelt met hulp KWR Household Water Treatment (HWT) Technologies

(24-02-2016) KWR is een van de testlaboratoria voor het WHO International Scheme to Evaluate Household Water Treatment Technologies. De WHO wil door certificering van waterzuiveringssystemen de kindersterfte door diarree in ontwikkelingslanden terugdringen.

 
Nieuw Watershare-member: Victoria, Mexico

(24-02-2016) Victoria-directeur Raúl Mejorada González en KWR-directeur Wim van Vierssen hebben het Watershare membership contract ondertekend. Met het Silver membership wil Victoria na tien jaar de banden met KWR (voormalig Kiwa) graag opnieuw aanhalen. ‘We kijken uit naar nauwe samenwerking met Victoria, door onze kennis te delen en met gebruikmaking van de Watershare tools,’ zegt Van Vierssen.

 
Vietnamese overheidsorganisatie voor waterbeheer verbindt zich aan SUBSOL en KWR

(24-02-2016) KWR is trekker van het Europese Horizon 2020-project SUBSOL, gericht op internationale (markt)introductie van zogeheten Subsurface Water Technologies: concepten om grondwater beter te beheren en zo de zoetwatervoorziening in kustgebieden sterk te verbeteren. Beheer van grondwater en zoetwatervoorziening aan de kust staan ook hoog op de agenda van de Vietnamese organisatie NAWAPI, het Nationale Centrum voor Planning van en Onderzoek naar Watervoorraden, dat deel uitmaakt van het Vietnamese Ministerie van Natuurlijke Bronnen en Milieu.

 
Hoogwaardig hergebruik van kalk uit drinkwaterontharding is duurzaam en winstgevend

(16-02-2016) Eind 2015 is het TKI Watertechnologie-onderzoek ‘Met Hollandse kalkpellets de markt op’ succesvol afgerond. Het bleek mogelijk om de kalkkorrels die als reststof ontstaan bij drinkwaterontharding na bewerking als hulpstof (entmateriaal) opnieuw in diezelfde ontharding te gebruiken. Door een deel van het gevormde kalk als entstof te gebruiken in plaats van granaatzand, ontstaat een hoogwaardigere reststof, die bijvoorbeeld in te zetten is bij de vervaardiging van tapijt en in de toekomst mogelijk ook van papier, witglas, kunststof en feed/food.

 
EIP Water Conference: samen werken aan noodzakelijke innovatie

(11-02-2016) Innovatie is niet eenvoudig in een gefragmenteerde watersector. Dat was een van de conclusies op het derde jaarcongres van het EIP Water, dat dit keer in Leeuwarden plaatsvond. Maar innovatie is wel nodig om de effecten van klimaatverandering en groeiende steden aan te kunnen. Het European Innovation Partnership (EIP) on Water – dat tot doel heeft innovatie sneller bij eindgebruikers te krijgen – zet dan ook zwaar in op samenwerking. KWR nam als trekker van 2 EIP Action Groups deel aan het EIP-congres.

 
Nieuwe website Power-to-Protein: alles over het maken van eiwitten uit afvalwater

(02-02-2016) Het Power-to-Protein-concept staat volop in de belangstelling. Uit grondstoffen die afkomstig zijn uit ons eigen afvalwater – denk aan ammonium, koolzuurgas en waterstof (als ‘power’) – kunnen via dit concept heel efficiënt eiwitten worden geproduceerd. Daarvoor wordt een speciale groep bacteriën ingezet: zij maken zogeheten single cell protein (SCP), zeg maar bacterieceleiwit. Het concept is bedacht door emeritus professor Willy Verstraete. Er draait al geruime tijd een kleine reactor op laboratoriumschaal, en sinds deze week is ook de nieuwe website Power to Protein in de lucht met alle informatie over deze innovatie.

 
Onderzoek helpt Vitens scherper in te zoomen op klantwensen

(29-01-2016) Vitens richt zich al jaren op het ontzorgen van de klant door deze te voorzien van onberispelijk water. Onder de noemer customer excellence heeft Vitens recentelijk aangekondigd nog een stap verder te willen gaan in het centraal stellen van de klant, onder meer door ook actief naar zijn wensen en behoeften te luisteren. Binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven is onderzocht hoe Vitens zo goed mogelijk kan aansluiten op de subjectieve belevingswereld van zijn klanten, met een bijzondere aandacht voor het beheer van assets zoals het leidingnet.

 
Van Leerdam en De Voogt in speciale uitgave American Chemical Society

(27-01-2016) Een artikel van KWR-onderzoekers Ton van Leerdam en Pim de Voogt is samen met 19 toonaangevende publicaties opgenomen in een speciale uitgave van de American Chemical Society (ACS) gewijd aan  “Water Analysis for Emerging Chemical Contaminants”. Deze thematische uitgave over analytische chemie, een zogenaamde ‘virtual special issue’, verscheen op 20 januari jl.

 
TKI Watertechnologie en ingenieursbureaus bespreken marktpotentie van innovaties

(15-01-2016) Hoe zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk innovaties uit TKI Watertechnologie, onderdeel van de Topsector Water, de (internationale) markt bereiken? Die vraag stond centraal tijdens het matchmakingevent van de kennispartners van TKI Watertechnologie en ingenieursbureaus als Witteveen & Bos, RoyalHaskoningDHV, Grontmij en Tauw. Binnen TKI Watertechnologie doen publieke en private partijen gezamenlijk onderzoek, gecoördineerd door de kennispartners Wetsus, Deltares, TU Delft, TNO, STOWA en KWR. Er lopen inmiddels tientallen projecten met als doel de Nederlandse economie te stimuleren. Binnen lopende én nieuwe projecten wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven.

 
Andre Arsenio en Jan Vreeburg winnen Jaap van der Graaf award

(13-01-2016) Op 8 januari is tijdens de 68e Vakantiecursus ‘Water in de Stad’ van de afdeling Watermanagement van de TU Delft de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in het voorgaande jaar het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus schreef. Het winnende artikel van André Arsénio, Jan Vreeburg en mede-auteurs is gepubliceerd in het blad ‘Structure and Infrastructure Engineering’ en is getiteld ‘Pipe failure predictions in drinking water systems using satellite observations’.

 
Samenwerkende kennisinstituten: Biomonitoring kan sneller, betrouwbaarder en goedkoper

(12-01-2016) In maart 2015 bezegelden Naturalis Biodiversity Center en KWR Watercycle Research Institute hun samenwerking als preferred partners in Biodiversiteit & Water. Dit vertaalt zich concreet naar gemeenschappelijke inspanningen om met DNA-technieken en ecologische kennis monitoring van de waterkwaliteit objectief en reproduceerbaar te maken. Biologische experts helpen waterbeheerders de juiste diagnose te stellen op weg naar effectieve besluitvorming en beleid

 
Gebrekkige publieke acceptatie grootste barrière voor serieus opschalen waterhergebruik

(11-01-2016) De Europese Commissie ziet waterhergebruik als een belangrijke manier om (toekomstige) watertekorten te kunnen slechten. In het EU FP7-project DEMOWARE staat het stimuleren van innovaties van waterhergebruik centraal. KWR onderzoekt in dit project de governance-aspecten.

 

KWR Nieuwsarchief

Overzicht     2016  
  2015  
  2014 
  2013 
  2012  
  2011 
  2010 
  2009 
  2008 

KWR-Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het KWR nieuws. Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

Login

 

Username Password
Remember me