Missie & Visie

KWR Watercycle Research Institute helpt de samenleving om de watercyclus optimaal in te richten en te gebruiken door:

  • kennis te creëren via hoogwaardige research;
  • bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij;
  • maatschappelijke innovatie te bevorderen met de beste beschikbare kennis.

Kennis creëren

KWR creëert hoogwaardige nieuwe kennis via doelgericht onderzoek. De onderzoekers integreren deze nieuwe kennis met hun eigen reeds beschikbare kennis en ervaring uit KWR’s uitgebreide netwerk. KWR’s onderzoek focust op vier belangrijke thema’s: Gezond, Duurzaam, Vooruitstrevend en Efficiënt water.

Bruggen slaan

KWR slaat bruggen tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. Zo brengt het publieke en commerciële partijen bij elkaar. In nauwe samenspraak met deze partijen ontwikkelt KWR doelgerichte, praktisch toepasbare oplossingen voor uiteenlopende watervraagstukken.

Maatschappelijke innovatie bevorderen

KWR draagt bij aan concrete maatschappelijk innovaties in en rond de watercyclus en spant zich continu in om relevante organisaties bijeen te brengen voor een ketengerichte, cyclusbrede aanpak van de waterproblematiek, bedrijfsmatig en kostenbewust.

Kernwaarden

Voor KWR en haar medewerkers staan de volgende kernwaarden centraal:

Betrouwbaar: wij staan voor de kwaliteit van onze producten en dienstverlening, en voor de integriteit van ons handelen als onderneming.
Open: wij laten zien wie we zijn, waar we voor staan, wat we doen en wat onze resultaten zijn.
Respect: wij dienen de belangen van onze stakeholders (klanten, samenleving, medewerkers en aandeelhouders) in onderlinge samenhang.
Professioneel: wij streven naar de hoogste standaards op het gebied van kwaliteit, gezondheid en beschikbaarheid en anticiperen waar mogelijk op de behoeften van klanten. Tevens stellen wij onze diensten en producten op een efficiënte en effectieve wijze ter beschikking aan al onze klanten


Contact

Mireille Henst
Mireille Henst

Directiesecretaris
KAM-manager
030 60 69 747
mireille.henst@kwrwater.nl

Meer informatie

Bekijk het Jaarverslag.

Login

 

Username Password
Remember me