Kwaliteitsborging

KWR Watercycle Research Institute staat voor hoogwaardig en excellent onderzoek. De kwaliteit van het onderzoek wordt gewaarborgd door de interne Wetenschapsraad en de externe Wetenschappelijke Advies Raad (WAR).

De werknemers van KWR onderschrijven KWR’s eigen gedragscode. KWR conformeert zich, waar dat van toepassing is, aan de “Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening” zoals opgesteld door de VSNU (Vereniging van Universiteiten).

De kwaliteits- en milieuzorg bij KWR wordt gewaarborgd via certificering en accreditatie.

Meten en controleren

  • Jaarlijks laat KWR een klanttevredenheidsonderzoek doen om de kwaliteit van zijn dienstverlening te laten meten.
  • Namens het College van Opdrachtgevers (CvO) van het bedrijfstakonderzoek BTO evalueert een commissie tweejaarlijks de prestaties van KWR binnen dit omvangrijke onderzoeksprogramma, volgens de VSNU-systematiek (de methode die Nederlandse universiteiten voor evaluatie van hun onderzoek gebruiken).
  • Eens in de vijf jaar voert een commissie van externe wetenschappers een peer review uit van de wetenschappelijke verrichtingen van KWR.

 

 


Contact

Gertjan Medema
Gertjan Medema

Chief Science Officer
030 60 69 653
gertjan.medema@kwrwater.nl

Login

 

Username Password
Remember me