Funderend onderzoek

KWR voert een eigen, funderend onderzoeksprogramma uit, gericht op de lange termijn. Dit onderzoeksprogramma vormt een belangrijke voedingsbodem voor de toegepaste onderzoeksprogramma’s. Binnen dit funderend onderzoeksprogramma worden momenteel zeven onderzoeksprojecten uitgevoerd.

De zeven onderzoeksprojecten van het funderend onderzoek

  • Energiezuinige productie van hoogkwalitatief water met forward osmosis uit diverse (afvalwaterstromen);
  • Invloed van biofouling op de verwijdering van organische microverontreinigingen met nanofiltratie/reverse osmosis-membranen;
  • Nieuwe adsorbentia voor monitoring en verwijdering van polaire stoffen;
  • Vertaling van in vitro toxiciteitdata naar gezondheidsrisico’s voor de mens;
  • Gezondheidseffecten van nieuwe stedelijke waterconcepten;
  • Een klimaat- en weersbestendige verdampingsmodule voor hydrologische modellen;
  • Karteren van bodem en vegetatie met remote sensing.

 


Contact

Gertjan Medema
Gertjan Medema

Chief Science Officer
030 60 69 653
gertjan.medema@kwrwater.nl

Login

 

Username Password
Remember me