WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

De kennisgroep Waterkwaliteit en Gezondheid van KWR is sinds 18 december 2013 aangewezen als WHO Collaborating Centre voor een periode van vier jaar. De World Health Organization (WHO) heeft vaak gespecialiseerd advies nodig en werkt daarom samen met verschillende instituten. Een WHO Collaborating Centre (WHO CC) is een instituut dat meerdere jaren een stevige bondgenoot is en zo WHO helpt met het uitvoeren van het opgelegde werk en het behalen van de gestelde doelen. Dit kan zijn in de vorm van het verzamelen van gegevens voor rapporten, het organiseren van bijeenkomsten of het ontwikkelen van een richtlijn.  

Wat doet KWR voor WHO?

  1. We verzamelen, bundelen en verspreiden informatie   
  2. We werken aan de (door)ontwikkeling van evidence-based technische hulpmiddelen en hulpbronnen 
  3. We verzorgen specialistische scholing en training 
  4. We fungeren als testlaboratorium 
  5. We bieden technische hulp en expertise bij watergerelateerde ziekte-uitbraken en epidemieën 

Samenwerken met WHO

WHO zorgt er via deze samenwerkingen voor dat het toegang heeft  tot de beste instituten wereldwijd en de institutionele capaciteit om het werk te kunnen doen. 

Voor KWR is het zijn van een Collaborating Centre van WHO een erkenning door de nationale autoriteiten en internationale gemeenschap. Verder biedt het ons een groter platform om te laten zien waar we zo hard aan werken. Ook wordt het makkelijker om samen te werken met andere Collaborating Centres internationaal. Denk hierbij aan het delen van normen,  het uitwisselen van informatie, het samenbrengen van middelen en het ontwikkelen van technische samenwerkingen.

Lab 

Eisen WHO Collaborating Centre

Om een WHO Collaborating Centre te worden moet aan de  volgende eisen worden voldaan:

a) Hoge wetenschappelijke en technische status op nationaal en internationaal niveau
b) Een prominente positie op het gebied van de wetenschap, gezondheid en onderwijs
c) Hoge kwaliteit van wetenschappelijk en technisch leiderschap, en een significant aantal medewerkers met hoge kwalificaties
d) Stabiliteit op het gebied van personeel, activiteit en fondsen
e) Een sterke werkrelatie met andere bedrijven en instituten in Nederland, maar ook zeker daarbuiten
f)  Het vermogen, de capaciteit en bereidheid om bij te dragen, als bedrijf maar ook binnen netwerken, om WHO-activiteiten te programmeren op bijvoorbeeld nationaal niveau of door samenwerking in internationale, gezamenlijke activiteiten
g) Een heldere technische en geografische relevantie op de prioriteiten van het WHO-programma
h) Minstens twee jaar van eerdere samenwerking met WHO waarin gezamenlijke activiteiten zijn ontplooid


 

Login

 

Username Password
Remember me