Ringonderzoeken voor laboratoria

Al meer dan 30 jaar voert KWR voor zeer diverse laboratoria (milieulabs, waterlabs, laboratoria van waterschappen, ziekenhuizen, voedselverwerkende bedrijven) ringonderzoeken uit. De KWR-ringonderzoeken zijn een belangrijk instrument voor de harmonisatie van (milieu)metingen. Dankzij de ringonderzoeken kunnen laboratoria hun eigen resultaten vergelijken met andere laboratoria. De ringonderzoeken die door KWR worden georganiseerd, zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (nr. R005).  

  labflesjes 

Elk jaar stelt KWR een jaarprogramma op voor de ringonderzoeken om laboratoria in de gelegenheid te stellen om op regelmatige basis hun procedure ten aanzien van (routine)monsters te testen. Om de deelnemers goed inzicht te geven in hun eigen prestatie in de dagelijkse praktijk, biedt KWR praktijkmonsters aan bij de ringonderzoeken. De monsters worden bereid uit drink-, oppervlakte, grond-, afval- en/of zwemwater en de deelnemers kiezen de bepalingsmethode(n).

KWR-ringonderzoeken: 

  • omvatten jaarlijks circa 45 laboratorium-evaluerende onderzoeken voor diverse watertypen en meer dan 100 parameters.
  • zijn opgezet volgens de Youden-systematiek, zodat de aard (toevallig/systematisch) van eventuele fouten kan worden achterhaald.
  • geven de resultaten zowel in tabelvorm als grafisch weer.
  • verschaffen tevens informatie over (de prestaties van) de door deelnemers gehanteerde methoden, waardoor de interpretatie van de eigen score wordt vereenvoudigd.
  • verbinden een waardeoordeel aan de groepsprestatie in de vorm van een rapportcijfer. Dit geeft een snelle indruk van de kwaliteit van de geboekte resultaten voor de afzonderlijke parameters en de ontwikkeling daarvan in de tijd. 
  • geven een oordeel over de individuele prestatie per deelnemer door middel van de z-score.

Informatie

Bekijk het jaarprogramma van de ringonderzoeken in 2016.
Of neem contact op Asmail Asgadaouan of Marieke ten Broeke.

Lab_ringonderzoeken 


logo_RvAGeaccrediteerd door de RvA

Contact

Asmail Asgadaouan
Asmail Asgadaouan

Coördinator Ringonderzoeken
Kwaliteitsfunctionaris
030 60 69 595
asmail.asgadaouan@kwrwater.nl

Marieke ten Broeke
Marieke ten Broeke

Assistent Ringonderzoeken
030 60 69 612
marieke.ten.broeke@kwrwater.nl

Voorbeeld rapportages

Voorbeeld anorganische rapportage
Voorbeeld organische rapportage
Voorbeeld microbiologische rapportage 

Login

 

Username Password
Remember me