OPIW - Onderzoeksprogramma Industrie en Water

Via KWR Industrie, Afvalwater & Hergebruik, biedt KWR sinds 2004 gespecialiseerd advies en onderzoek voor industriële opdrachtgevers uit de (petro)chemie, papier, voedingsmiddelen, zwembaden en de textielindustrie. OPIW levert hen onder andere expertise over koelwater en ketelvoedingswater, waterhergebruik, desinfectie, proceswater, Legionella en membraantechnologie.

KWR Industrie & Water verzorgt

  • Onderzoeksprojecten voor individuele bedrijven,
  • Netwerkgroepen voor de chemische en de voedingsmiddelenindustrie en voor de zwembadsector,
  • Onderzoeksprojecten voor groepen bedrijven.

Via het Onderzoeksprogramma Industrie en Water (OPIW) brengt KWR Industrie & Water ruim 35 bedrijven bij elkaar, die gezamenlijk onderzoeksprojecten formuleren en financieren, vaak met overheidssubsidie. OPIW biedt de deelnemers een belangrijk kennisplatform.

OPIW in 2012

Op het programma voor 2012 staan de volgende onderzoeken:

OPIW 
Project name and subject 
58 
Effect filmvormende amines condensaatbehandeling 
59 
60 
61 
62 
Ontwikkeling CFD-model voor optimalisatie aerobe AWZI 
63 
Toepassen duurzaamheidstool in de industrie 
64 
65 
66 
67 
Handbook scaling and corrosion 
68 

 


Download

Programmaboek 

Login

Watnet 

Login

 

Username Password
Remember me